M.Performance

 

Etec 850Steg 1
Efter 3 års tester släpper vi nu final versionen av våran optimering.
Den ger din motor ett gassvar och trottel respons som verkligen imponerar.
Motorn får ett annat ljud och låter mer avstämd.
Vi tar bort det som upplevs som "Power drop" och ger motorn en mer repeterbar effekt,
det underlättar finliret på variator inställningen.
Motorn blir mer driftsäker!
Effektskillnaden ser du i diagrammet
Bromsdiagram

Har du redan bytt avgassystem ska du absolut göra optimeringen för ännu mer gassvar, prestanda, effekt och slippa uppleva
"Power drop" som med pipan blir ännu mer påtaglig.

2017 Summit har en hög höjds inställning, den ändrar jag till samma som Lynx BD har, dvs för Nordiska höjder över havet.
(Som korta maskiner alltid haft)

Alla som vill får 2020 års grundmapp, många upplever att den är bättre.

Sportskotrar skickar med hastighetsmätaren för fler funktioner.
Låna med kompisens nyckel så kodar vi in den också.

Kom förbi med skotern, vi har drop in på optimeringar eller ta lös din Ecu box och skicka den med Bussgods.

Pris: 3500:-

M.Performance
Brudtallsv. 14
792 33 Mora
070-5668680Film på standard 850 2017 i bromsbänken


Samma motor med optimering

Skotern i action med Optimeringen, Variator kit och 26 drev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etec 850 motorn är svår att hitta rätt inställning på dynon för att kunna få repeterbar effekt.
Manuella körningar snabbt upp till peak ger ofta en högre toppeffekt men det ger inga säkra resultat som duger att jämföra med.
Alla körningar nedan är med start på 6800 varv med en varvtalsökning på 200rpm/sek.

Lynx Rave har bara en Egt givare i slutburken vars funktion är att bestämma medeltempen på pipan.
Beroende på medeltempen skiljer sig det varvtal som ger mest effekt.
Jag har försökt starta varje test när Egt varit nära 400 grader, bara 50 grader kan peaken diffa med 100 varv
.
Startar du skotern på morgonen och låter den stå på tomgång till 50 graders vattentemp och drar fullt direkt så ger
motorn max effekt så lågt som 7400-7500 i någon sekund.


Rykten att varvräknaren visar 200 varv fel.
Om du skriver siffran 8000 på datorn, sen byter du data skärn finns risken att det står 8200 då?
Displayen speglar digitalt vad Ecu har för varvtal, dock avrundat till 100tal och det kan jag ändra till 10tal.
Analoga varvräknaren kan visa fel, den lyssnar på en Hz signal som är exakt men själva nålen kan visa fel.
Nästan alla visar rätt och dom som visar fel är det +-100
Analoga är mycket snabbare uppdaterad än den digitala.


Ju mer välkammade körningar desto mindre "Power drop" syndrom.
(Power drop är enklast förklarat att motorn gillar inte läget).


Varför ger piporna bättre resultat på andra ställen?
Svaret är vet inte!

Här får du se repteterbar effekt vad motorn ger gång efter gång och du väljer själv om du vill bilda dig en medeleffekt
eller läsa av dagens högsta rekord.

Total tid motorn har varit igång under testet är 11,3 timmar och dragit i sig minst 160 liter bensin.Rotax 850 Dyno horsepower

Lynx Rave 850 2019
Standard Ecu vs våran optimering.

 

 

Rotax 850 bikeman dyno

Bikeman avgassystem med standard Y-Krök

Bikeman rotax 850 Sweden

Bikeman avgassystem med standard Y-Krök
Kör man i fjällen och pendlar i höjd över havet så är en Peak på +400 varv väldigt tacksamt.
"Står man på en bräda ramlar man ettdera åt höger eller åt vänster"
Att hålla balansen på 4 brädor är lättare och i praktiken behöver du inte efterjustera variatorn nere i dalen eller uppe på fjället.

Bikeman rotax 850 mulle

Bikeman avgassystem med standard Y-Krök plus våran Ecu optimering

Bikeman avgassystem med standard Y-Krök plus våran Ecu optimering

 

Bikeman avgassystem med std Y-Krök Vs Bikeman med optimerad Ecu.

 

Rotax 850 Jaws 2018 sweden

Jaws 2018 avgassystem med Jaws Y-Krök
Detta system lånades ut av Persson i Deje, han köpte det i Skellefteå under namnet modifierad för Svenska förhållande.
På DynoTech visas en bild på Jaws gamla och nya system, detta system stämmer in med gamla Jaws och
jag ger den namnet Jaws 2018 i denna test.

 


Jaws 2018 avgassystem med Jaws Y-Krök

 


Jaws 2018 avgassystem med Jaws Y-Krök plus optimerad Ecu

 

Jaws 2018 avgassystem med Jaws Y-Krök plus optimerad Ecu

Jaws 2018 till vänster har en mattare svartfärg samt att fjäderfästena skiljer sig.

Rotax 850 2019 jaws dyno test

Jaws 2019/2020 avgassystem med Jaws Y-Krök
Lånat system (nytt) av Billet X Mora.

 

Jaws 2019/2020 avgassystem med Jaws Y-Krök

Jaws 2019/2020 avgassystem med Jaws Y-Krök plus optimerad Ecu

Jaws 2019/2020 avgassystem med Jaws Y-Krök plus optimerad Ecu

 

Etec 850 stock vs bikeman

Standard avgassystem vs Bikeman
Båda med standard Ecu

Etec 850 std vs jaws 2018

Standard avgassystem vs Jaws 2018
Båda med standard Ecu

Etec 850 std vs Jaws 2020
Standard avgassystem vs Jaws 2020
Båda med standard Ecu


Etec 850

Jaws 2018 vs Bikeman
Båda med standard Ecu

 

Jaws 2018 vs Jaws 2020
Båda med standard Ecu

Jaws 2020 vs Bikeman
Båda med standard Ecu


Standard avgassystem vs Bikeman
Båda med optimerad Ecu


Standard avgassystem vs Bikeman
Båda med optimerad Ecu

Standard avgassystem vs Jaws 2018
Båda med optimerad Ecu

Standard avgassystem vs Jaws 2020
Båda med optimerad Ecu

Jaws 2018 vs Bikeman
Båda med optimerad Ecu

 

Jaws 2020 vs Bikeman
Båda med optimerad Ecu

Jaws 2018 vs Jaws 2020
Båda med optimerad Ecu

 Att skruva loss Y-Kröken kan vara en plåga utan rätt verktyg.
Förbered dig att beställa hem nya avgaspackningar, 2 nya fjädrar, 2 nya bulltar samt loctite.


Kalibrering av Dynons våg, 35kilo i Mora är 35 kilo även på andra orter och länder.

 

MPFI rotax 850 etec

En spännande test.
Här har jag kopplat ifrån extra insprutet på insugsspjällen och sedan ökat bränslet till spridarna i
toppen för att kompensera tillbaka samma bränsleflöde.
6 hk mindre när pipan inte får något förlorat bränsle att pulsa tillbaka genom utblåset.

850 etec dyno chart

Att bromsa nedre varvtalsområdet är alltid intressant, hacket i kurvan är när Rave porten går från minus till mittenläge
Här finns grafer overlay från alla olika avgassystem och skillnaden är minimal.
Första bilden är en Summit 800 som gått 354 timmar, nästa bild är en Rave 800 på 159 timmar.
När jag räknat ut medeleffekten på blå stapeln 3400-5499 Varv hamnar den på 63hk.
Blå stapeln kan även ge spekulationer ang. tillslagsvarv, för varje 200 varv man ökar tillslaget med hårdare fjäder förlorar man änvändbart varvtalsområde.
Skillnaden med pipor är först från 6800 varv när Rave porten öppnar fullt.

Etec 850 learning key

Det finns dolda Learning Key funktioner men dom går inte att koppla mot Dess nyckeln.

20

20% Gaspådrag

 

40% Gaspådrag2017 Variator setup

Model Click Ramp Pivot Ramp Vikt Fjäder   Helix Art nr Sec Fjäder Tryck rAt nr Tillslags varv
Summit 154, 165
Över 1200met
3 967 38mm / 16,7 gram 43.4 Gram Lila/Lila   40 417127532 Blå   417127532 3800
Summit 154, 165 Sea level 3 951 33mm / 15,2 gram   Blå/Gul   40 417127532 Svart   417127039 3300
Renegade Adrenalin 3 968 33mm / 18,8 gram 49 Gram Blå/Blå   44/42 417126973 Grön   417127137 3600
MX Z TNT 3 968 33mm / 15,2 gram 49 gram Blå/Lila   45/42 417127534 Grön   417127137 3600

 

                       

2018 Variator setup

Model Ramp Vikt Art nr Fjäder Tryck art nr Helix Art nr Sec Fjäder Tryck Art nr Drevning
Rave 968 49 417224013 Svart/Svart 150/300 417224013

45/42

417127534 Grön 800/1350 417127137  
Rave Xtrim 968 49 417222508 Gul/Blå 120/300 414224172 44/42 417127325 Grön 800/1350 417127137 23/45
Rave Xtrim 951 49,4 417222508 Blå/Gul 150/250 414224015   417127564 Svart 700-1350 417127039 23/51
Boondock 951 49,4 417222508 Rosa/Blå 170/300 417224165 40 417127532 Svart 700-1350 417127039  
Boondocker 951 49,4 417222508 Blå/Gul 150/250 417224015   417127564 Svart 700-1350 417127039  
Mxz X 968 49 417224013 Svart/Svart 150/300 414817700 45/42 417127534 Grön 800/1350 417127137  
Renegade 137 968 49 417224013 Gul/Blå 120/300 417224172 44/42 417127325 Grön 800/1350 417127137

21-25
/45

 

Renegade 146 990 46,5 417224013 Blå/Gul 150/250 414224015   417127564 Svart 700-1350 417127039

21-25
/45

 

Summit 966     Blå/Gul 150/250 417224015 40 417127532 Svart 700-1350 417127039  
                         
                       

21
/49,51,53

 

2019 Variator setup

Model Ramp Vikt Art nr Fjäder Tryck art nr Helix Art nr Sec Fjäder Tryck Art nr Drevning
Rave 968 49 417224013 Svart/Svart 150/300 417224013

45/42

417127534 Grön 800/1350 417127137  
Rave Xtrim 968 49 417222508 Gul/Blå 120/300 414224172 44/42 417127325 Grön 800/1350 417127137 23/45
XTerra 37 990 46,5 417224013 Blå/Gul 150/250 414224015   417127693 Svart 700-1350 417127039 23/51
Boondock RE 990 46,5 417224013 Blå/Gul 150/250 414224015 40 417127672 Svart 700-1350 417127039  
Boondocker
DS
990 46,5 417224013 Blå/Gul 150/250 417224015   417127672 Svart 700-1350 417127039  
Mxz X 968 49 417224013 Gul/Blå 120/300 417224172 44/42 417127325 Grön 800/1350 417127137  
Renegade Adren 968 49 417224013 Gul/Blå 120/300 417224172 44/42 417127325 Grön 800/1350 417127137

21-25
/45

 

Renegade Enduro 995 45,6 417224013 Svart/Svart 150/300 417224013   417127367 Svart 700-1350 417127039

21-25
/45

 

Summit 990 46,5 417224013 Blå/Gul 150/250 417224015   417127672 Svart 700-1350 417127039  
                         
                       

 

 

 

 

                           
                           
                           
                           
                           

Drevning Kedja & Hastighet

 

Varvtals regulator för olika problem.

8600 Rpm
Max varvtals regulator

7000 Rpm
Rave ventilen har fastnat
Max varv på backen

5500 Rpm
Oljepumpens strömkabel sitter inte i, eller ligger skavd mot jord.
Låg volt i 55 volts systemet, 5 volt lägre än normalt löser ut marvtals regulatorn.
ECM boxen har blivit för varm, 85 grader triggar igång varvtalsregulatorn.
Motorns vattentemperatur överstiger 100 grader.
Avgastempen har nått 800 grader.

2500 Rpm
Dess nyckeln
Rave ventilen har fastnat i nedersta position.

Diffus varvtalsregulator
Kall motor som känner av att 2-takts oljan flyter för trögt.

Motorn stannar gradvis, inte tvärstannar.
Kablarna till bränslepumpen, av eller mot jord.
Bränslepumpen drar för mycket ström = trasig.
Tomgångs körd mer än 5 sekunder över 95 graders kylvatten.
Tomgångs körd mer än 5 minuter efter att kylvatten tempen överstigit 37 grader.

 

Borr 82mm
Slag 80.4mm
Komp, geometrisk 12.5:1
Förbränningsrummets volym, 37.00cc +-0.93cc
Peak effekt/varv 7900 +-100 rpm
Kolvspel nytt 0,135mm
Kolvspel max 0.200mm
Termostat 37 grader
Tomgångs varv 1200 +- 200rpm
Tändstift ILKR8Q7 Indexerad
Förtändning 3500 varv 28 grader (5.98mm)