Home Maila till oss!Vi på M.Performance skaffade vår första radar redan
1993 och har under åren hjälpt massor av kunder med
att testa prestanda på framför allt snöskotrar. Bland
våra uppdragsgivare märks bland annat skotertidning-
en Snow Rider. Boka gärna tid Du med för ett test.
Exempel:

Med vår datoriserade
radaranläggning kan
vi testa Din maskins
reella prestanda, både toppfart och ac-
celerationskurva, som
även printas ut om Du
så önskar. På så sätt
får Du svart på vitt på
både Din egen och ev. även Din konkur-
rents prestanda. Det
kan ju vara bra
att ha...


M.Performance Radar test
Observera att våra radartester utförs
året runt på alla typer av fordon, från
skotrar till bilar och motorcyklar.