Home Maila till oss!SLED DYNO

Med vår nya, moderna Sled Dyno,
dvs en "rullande bana" för att mäta
effekten på drivmattan, kan vi exakt
justera in variatorn på Din skoter.
Här får Du veta hur mycket av kraf-
ten som kommer ned i backen...

Är Du intresserad av att
testa Din skoter på vår
Sled Dyno och justera
in variatorn? Boka en tid
via mail eller telefon 0250-71321.